כתבות מן העיתונות

הכתבות הבאות הינן כתבות בהן לקחתי חלק.
חלקן כתבתי בעצמי, חלקן שותפתי בכתיבה ובחלקן צוטטתי.

DEVIDERS-23

קטעי וידאו מתוך הופעותיי בתקשורת

https://www.youtube.com/watch?v=-sn7JoLQcnU
https://www.youtube.com/watch?v=m7ez43KlyJM
https://www.youtube.com/watch?v=CQ3h40Zl6SM
https://www.youtube.com/watch?v=Frsov_ZdoAI
https://www.youtube.com/watch?v=-sn7JoLQcnU
https://www.youtube.com/watch?v=CQ3h40Zl6SM
https://www.youtube.com/watch?v=m7ez43KlyJM
https://www.youtube.com/watch?v=Frsov_ZdoAI