"תלוי איך מסתכלים על זה"! השמנה מנקודות מבט שונות

בהרצאה זו אציג את בעיית ההשמנה הכלל עולמית מנקודות מבט שונות: רפואית, פסיכולוגית, חברתית ומגדרית. מכל היבט קיימת הסתכלות שונה על האדם השמן והצעות לטיפול בבעייה. הרופא והדיאטנית מייצגים את העולם הרפואי הדואג לגוף הפיזי בעוד הפסיכולוג הדואג לנפש, מחפש את הגורמים להשמנה ומטפל בכלים פסיכולוגיים של שינוי התנהגות. גישת החברה היא בעצם פרדוקסאלית – החברה מציפה את הפרט בפיתויי אוכל ומאידך החברה דוגלת ב"תרבות הרזון" ובגישה של ביזוי ונידוי האדם השמן. הפרדוקס מתעצם יותר בעובדה שלמרות שהחברה מתאפיינת במודעות לגוף, קיימת עלייה מתמדת בשיעורי ההשמנה. בנוסף, תורחב הגישה המגדרית להשמנה, שמשמעותה כיצד גברים ונשים תופסים את ההשמנה, האכילה והדיאטה באופן שונה המובנה על יד החברה. למרות ש"תרבות הרזון" מופניית כלפי כל אדם בחברה, עדיין המסר חזק יותר כלפי נשים. מסר זה ויישומו גורם סבל גדול יותר לנשים. בעצם, אידיאל היופי וצו הרזון משמש לדיכוי של נשים, הדיאטות משמשות כגורם ממשטר ומפקח בעיקר על נשים ושליטה על האכילה היא מאפיין של נשים.